Nyheter og pressemeldinger, Grønn plattform

Abstrakte former i glass og solid grønn

573 millioner kroner til grønne omstillingsprosjekter

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur til tungtransport, resirkulering av gamle skip og plastemballasje til mat.

 • Publisert
 • 14. desember 2023

573 millioner kroner til grønne omstillingsprosjekter

 • Publisert
 • 14. desember 2023

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur til tungtransport, resirkulering av gamle skip og plastemballasje til mat.

50 prosjekter søker Grønn plattform

Det er prosjekter blant annet innenfor energi, gjenvinning og maritim elektrifisering. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal behandle søknadene. Tildelingene offentliggjøres før jul 2022.

 • Publisert
 • 4. oktober 2022

50 prosjekter søker Grønn plattform

 • Publisert
 • 4. oktober 2022

Det er prosjekter blant annet innenfor energi, gjenvinning og maritim elektrifisering. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal behandle søknadene. Tildelingene offentliggjøres før jul 2022.

40 nye forskningsprosjekter om klima og miljø

Forskningsrådet tildeler 474 millioner kroner til 40 prosjekter som skal hjelpe oss som samfunn gjennom bærekraftig omstilling og tilpasning til klimaendringene.

 • Publisert
 • 1. september 2022

40 nye forskningsprosjekter om klima og miljø

 • Publisert
 • 1. september 2022

Forskningsrådet tildeler 474 millioner kroner til 40 prosjekter som skal hjelpe oss som samfunn gjennom bærekraftig omstilling og tilpasning til klimaendringene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.