Kontaktpersoner for Grønn plattform

Innovasjon Norge

Gry Langbakk

Siva

Karin Øyaas

Forskningsrådet

Tarjei Nødtvedt Malme

Ida Ulleberg Jensen

Jan Rasmus Sulebak

Mari Lyseid Authen

Tore Søiland