Kontaktpersoner for Grønn plattform

Innovasjon Norge

Gry Langbakk

Siva

Karin Øyaas

Forskningsrådet

Tarjei Nødtvedt Malme

Ida Ulleberg Jensen

Jan Rasmus Sulebak

Mari Lyseid Authen

Tore Søiland

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2022, 13.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.