Forprosjekter

Forprosjektutlysningen er nå lukket. Vi har fått mange søknader som gjør at det vil ta litt lenger tid enn ventet å behandle alle. Vi behandler søknadene fortløpende etter tidspunktet de er sendt inn, og søkere vil få svar samtidig.

Alle søkere får svar innen 10. februar

Vi har økt budsjettet til 30 millioner slik at vi kan finansieriere ca 100 forprosjekter, men siden vi har fått mange søknader vil kun ca 20 prosent av søknadene kunne innvilges.

Vi har klart å engasjere hele landet og en rekke høyst ulike bransjer. Den enorme interessen viser at det er behov for gode ordninger som støtter grønn omstilling. Sammen med Innovasjon Norge og Siva behandler vi nå søknadene.

Fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik

De som får finansiert sitt forprosjekt vil få anledning til å endre prosjektperioden slik at dere får tre måneder til å gjennomføre prosjektet. Seneste tillatte oppstart er endret til 1. mars og seneste tillatte prosjektslutt er 31. mai 2021. Det kommer en mal for sluttrapporten som skal lages ved avslutningen av prosjektet.

Vi jobber med utlysningen av hovedprosjekt og planlegger å publisere denne i midten av februar.