Hvem kan søke?

Støtte kan gis bedrifter eller institutter som står i spissen for konsortier som sammen driver frem forskning og utvikler løsninger for grønn verdiskaping.

Når kan du søke?

Du kan søke om støtte til hovedprosjekter i løpet av våren 2021. Mer informasjon om dette kommer i midten av februar. 

Nyheter om Grønn plattform