Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Dette er SFF

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet til å organisere seg i sentre og nå ambisiøse vitenskapelige mål.
Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for å gi grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Foto: Shütterstock Foto: Shütterstock Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger der samarbeid og langsiktig forskningsinnsats er viktig. Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en 3-4 års periode, har SFF-ene mulighet for støtte i inntil ti år. Dette gir institusjonene rom til å omstrukturere sine forskningsmiljøer og utvikle nye samarbeidsforhold. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål.

Vitenskapelig kvalitet på høyt nivå i forhold til internasjonal standard er hovedkriteriet for bedømmelse og prioritering av søknadene til SFF. Dette kravet gjelder både for den planlagte forskningen og for sentrets vitenskapelige nøkkelpersonell.

Bevilgningen er tidsbegrenset og gis for maksimalt to påfølgende femårsperioder. En midtveisevaluering etter omtrent 3 ½ år danner utgangspunkt for Forskningsrådets beslutning om videreføring av bevilgningen til det enkelte senter i ytterligere fem år, til en samlet tiårsperiode.

Vertsinstitusjoner for SFF kan være universiteter (inklusive universitetssykehus), høgskoler og forskningsinstitutter som har forutsetninger for å realisere SFF-ordningen. Les mer i sentrale dokumenter. Senter for fremragende forskning

SFF-I, II, III pg IV
SFF har hatt utlysning fire ganger.

I 2002/2003 ble de første 13 sentrene opprettet. Alle ble videreført etter midtveisevalueringen. Forskningsrådets finansiering opphørte i 2012/2013. Les mer om SFF-I.

I 2007 ble åtte nye sentre etablert. Samtlige ble videreført etter midtveisevaluering i 2011. Forskningsrådets finansiering av SFF-II-sentrene opphører i 2017. Les mer om SFF-II

I 2013 ble ytterligere tretten sentre startet opp. Disse vil bli midtveisevaluert i 2017. Les mer om SFF-III.

SFF ble utlyst for fjerde gang i 2015. Resultatet av søknadsbehandlingen vil etter planen være klart i mars 2017. De nye sentrene vil starte opp i løpet av 2017.

Budsjett
SFF-I hadde i gjennomstnitt et samlet årlig budsjett på 155 millioner kroner. 
SFF-II har i gjennomsnitt et samlet årlig budsjett 80 millioner.
SFF-III har i gjennomsnitt et samlet årlig budsjett på 207 millioner.
SFF-IV vil etter planen i gjennomsnitt ha et samlet årlig budsjett på 150 millioner kroner.

Publisert:
22.08.2012
Sist oppdatert:
05.04.2017