Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Sentre

Per 2018, er det 23 sentre for fremragende forskning (SFF) i Norge.

SFF-IV (2017-2027)

Senter for kreftcelle-reprogrammering - Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell)

Senter for hybrid teknologi – Hybrid Technology Hub

Hylleraas-senteret for kvantemolekylær vitenskap - Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences (Hylleraas)

Rosseland senter for solfysikk - Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS)

Senter for tverrfaglige studier på rytme, tid og bevegelse - Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion (RITMO)

Senter for kvante-spinntronikk - Center for Low Dissipation Quantum Spintronics (QuSpin)

Porøse-medier laboratoriet – Porous Media Laboratory (PoreLab)

Senter for tidlig sapiensadferd - Centre for Early Human Behaviour (SapienCE)

Senter for eksperimentell forskning på rettferdighet, ulikhet og rasjonalitet - Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR)

Senter for fruktbarhet og helse - Centre for Fertility and Health

 

SFF-III (2013-2023)

Les mer om de tretten sentrene i spesialutgaven av Bladet Forskning 3/13.

 

Birkelandsenteret for romforskning - Birkeland Center for Space Science (BCSS)

Senter for arktiske gasshydrat, miljø og klima - Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)

Senter for autonome marine operasjoner og systemer - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)

Senter for biodiversitetsdynamikk - Centre for Biodiversity Dynamics (CBD)

Senter for flerspråklighet - Centre for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing)

Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order (PluriCourts)

Norsk senter for forskning på mentale lidelser - Norwegian Centre for Mental Disorders Research (NORMENT)

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner - Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

Senter for Jordens utvikling og dynamikk - Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED)

Senter for kreftmarkører - Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Senter for molekylær inflammasjonsforskning - Centre for Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Senter for nevrale nettverk - Centre for Neural Computation (CNC)

Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø - Centre for Environmental Radioactivity (CERAD)

 

Avsluttede SFF-sentre

Åtte sentre ble opprettet i 2007 og avsluttet i 2017. Les mer om SFF II.

Tretten sentre ble opprettet da ordningen var ny i 2003 og avsluttet i 2013. Les mer om SFF-I

 

Publisert:
30.11.2007
Sist oppdatert:
11.04.2018