Gå direkte til innhold

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet til å organisere seg i sentre som har ambisiøse vitenskapelige mål. Forskningsrådet har som mål å starte opp nye SFF-er omtrent hvert femte år. Neste utlysning vil sannsynligvis ha søknadsfrist i slutten av 2020.

Mer om ordningen

Nyheter

  • Ti nye sentre for fremragende forskning

    Forskningsrådet gir ti forskningsmiljøer status som Senter for fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen 1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå.

  • Tre av fem ERC-tildelinger går til SFF

    Sentrene for fremragende forskning spiller en sentral rolle for norsk gjennomslag i ERC. Nærmere 60 prosent av ERC-tildelingene til norske forskningsmiljøer går til forskere som er tilknyttet en SFF.

  • Inntil en halv million for nytt ERC-forsøk

    Forskningsrådet oppretter en støtteordning for forskere som nesten lyktes i ERC og vil forbedre søknaden til et nytt forsøk.

Flere nyheter

Sentre i ordningen ("prosjekter" = sentre)

SFF har bevilget 3,18 mrd kroner til 34 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken