Publications

2020

SINTEF-rapport

Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover

2019

SINTEF-rapport

Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION

SINTEF-rapport

Mobilisering, kapasitetsløft og dialog

SINTEF-rapport

Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION