Ny løsning gir sømløs og enkel elbillading

I 2025 slutter Norge å selge bensin- og dieselbiler. Da vil antallet elbiler på norske veier antageligvis tredoble seg, og ladeløsningene må bli bedre enn de er i dag. Med støtte fra Forskningsrådet skal Powerzeek gjøre det enklere for folk å lade, og samtidig motivere flere til å gå fra fossilt til grønt.

Spot-on-prosjektet skal gjøre det enklere for folk å lade, og samtidig motivere flere til å gå fra fossil- til elbil. (Foto: Shutterstock)

– Lading skal være enkelt. Minst like enkelt som det er å fylle bensin på bilen. I dag vegrer mange seg for å gå fra fossilbil til elbil, derfor må ladeløsningene bli bedre enn de er, sier Wenche Teigland i Powerzeek.

Prosjektet heter "Spot-on". Nettopp fordi det skal være så enkelt å lade første gang, at du er “spot on”. Målet til Powerzeek er å jobbe med de voksesmertene de ser innenfor e-mobilitet. Ved å løse dem, bidrar de til det grønne skiftet.

Norge sitter i førersetet på elbil-utviklingen

Norge har tatt på seg ledertrøya når det gjelder elektrifisering av kjøretøy, og vi har flest elbiler per innbygger i Norge enn i noe annet land. I tillegg best utbygd infrastruktur. Bare i april 2022 var 90 prosent av alt nysalg elbil. Dette gir mange muligheter, men det skaper også utfordringer. Det dukker stadig opp avisoppslag om ladekøer, ladere som ikke virker og et hav av betalingsløsninger som forvirrer forbrukerne.

– Ambisjonen med prosjektet er å utvikle en løsning som syr sammen ladesystemet slik at kundene opplever at det er enkelt å lade bilen. Mange synes elbil er kult, mens andre kvier seg for å lade bilen og skremmes av rekkeviddeangst. Disse barrierene må bort. Vi ønsker å bidra til at nye elbilister opplever overgangen fra fossilt til grønt som en trygg reise og et godt skifte. Det tror vi er viktig for at transformasjonen fra fossilt til grønt skal gå bra, sier Teigland.

Avgjørende med støtte fra Forskningsrådet

Powerzeek er et oppstartsselskap uten mye kapital i ryggen. For dem var det helt avgjørende å kunne søke finansiell støtte via Pilot-T, et finansieringssamarbeid mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Powerzeek søkte prosjektmidlene hos Forskningsrådet. De ønsker å finne løsninger som de kan komme raskt ut i markedet med, noe Pilot-T-prosjektet er skreddersydd for. I samarbeid med partnerne ITS Norge, Bouvet, NAF, Kluge, Q-Free, Knowit og Transportøkonomisk institutt fikk de innvilget 11,6 millioner kroner.

– For oss er dette et prosjekt med mange positive sider: Både den finansielle støtte for oss som oppstartsselskap, det vi får gjennom et utrolig godt partnerskap og hvordan vi kan nyte godt av resultater fra forskning. Samtidig vil løsningen bidra til det grønne skiftet. Vi hadde ikke kunnet gjennomføre det prosjektet uten Pilot-T-støtten, sier Teigland.

Utnyttelse av infrastrukturen

I dag fins 20 000 ladestasjoner i Norge. De fleste er "slow charging", altså ikke hurtigladere. Ved å sy sammen disse løsningene i et sømløst system, slipper forbrukeren å laste ned mange apper på telefonen, eller legge inn nye betalingskort i ulike nettløsninger. Målet er at de kan bruke sin favoritt-app overalt, slik at det blir enklere å få tilgang til laderne, og sømløst å betale.

Mange ladere eies av proffe aktører som Recharge og Mer, mens næringsbygg, parkeringshus, kommuner og mindre aktører har også egne ladere som ofte står ubrukt. Derfor er det viktig å få utnyttet og brukt denne infrastrukturen på best mulig måte nå som mengden elbiler vokser.

– Det er viktig at det som investeres i infrastruktur, blir utnyttet på en god, samfunnsnyttig måte, og at vi investerer riktig. Vi håper at denne løsningen skal bidra til det, og at alle dem som ikke er så interessert i å bytte over fra fossilt blir motivert til å prøve. Da må det være enkle, gode og fleksible tjenester tilgjengelig, sier Teigland.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.