Proof of concept-midler til norsk forskning på blodkreft

Mange års forskning ligger bak gjennombruddet Johanna Olweus og teamet hennes ved Universitetet i Oslo har oppnådd i sin kreftforskning. Nå har de fått til det få andre norske forskere har klart, en Proof of Concept-tildeling fra Det europeiske forskningsrådet.

foto: OUS

Kommersialiseringsmidler for forskning på blodkreft

– Det er stor stas å ha fått disse midlene fra Det europeiske forskningsrådet. Det er i konkurranse med noen av de beste forskerne i Europa, sier professor ved Kreftklinikken ved UiO og OUS, Johanna Olweus. 

Johanna og teamet hennes har fått kommersialiseringsmidlene til prosjektet «Targeting Acute Leukemia with TdT-TCR-T-cell therapy». Der forsker de på en mulig behandling mot blodkreft hos pasienter som ikke kan kureres med dagens alternativer innenfor behandling. Prosjektet fikk Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet i 2019.

Proof of concept -tildelinger

Formålet med ERC Proof of Concept (PoC) -programmet er å legge til rette for kommersiell utnyttelse og/eller samfunnsmessig innovasjon av forskningsresultater som allerede er finansiert av Det europeiske forskningsrådet.

PoC-midlene er på rundt 1,7 millioner norske kroner, og er mindre enn vanlige ERC-tildelinger. men fordi det er med utgangspunkt i tidligere Europeiske forskningsrådet-tildelinger, ligger det mye prestisje i tildelingene.

Med PoC-tildelingen ønsker Det europeiske forskningsrådet å maksimere verdien av forskningen de finansierer. Målet er å gjøre det mulig for ERC-finansierte prosjekter å komme videre på veien fra banebrytende forskning mot innovasjon. Midlene finansierer videre arbeid eller aktiviteter som ikke var planlagt som del av det opprinnelige ERC-prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.