Skal gjøre kollektivprisene mer rettferdige

Kan vi lage et mer rettferdig prissystem for kollektivreiser og samtidig belønne bærekraftige reisevalg, spør kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland sammen med Viken fylkeskommune, Ruter og forskere fra Transportøkonomisk Institutt.

Grønn buss på bussholdeplass
Kolombus vil forske seg frem til bedre prissystemer for kollektivreisende. Foto: Elisabeth Tønnesen.

Når du reiser kollektivt, kan prisen på reisen noen ganger virke urettferdig eller lite gjennomtenkt. En kort reise hvor du krysser kollektivselskapets sonegrenser kan koste mye mer enn en lang reise hvor du holder deg innenfor én sone. Hvis du sjelden velger kollektivt må du kjøpe dyre enkeltbilletter, noe som kan gjøre det mer fristende å velge bilen. Månedskort gjør kollektivreisene billige dersom du reiser mye, men kan gjøre at du sjeldnere sykler eller går – noe som ikke er ønskelig, verken samfunnsøkonomisk eller for folkehelsen.  

Er det mulig å bruke digitale hjelpemidler til å utvikle en bedre prismodell for kollektivtrafikk? Det spørsmålet har mobilitetsselskapet Kolumbus, som er det fylkeskommunale selskapet for kollektivtransport i Rogaland, fått 6 millioner kroner fra Forskningsrådet til å finne ut av. Partnere på prosjektet er Viken fylkeskommune og Ruter. I tillegg har de med forskere fra Transportøkonomisk Institutt på laget. 

– Det er en krevende balanse å lage et betalingssystem som gir brukerne både rettferdige priser og insentiver til bærekraftig reising, samtidig som vi får de inntektene vi trenger. Derfor er det godt å ha med akademisk tyngde fra forskerne i prosjektet, sier Mathias Molden. Han er digital tjenesteutvikler i Kolumbus og leder prosjektet.  

Gjensidig glede av hverandre 

De ansatte i Kolumbus hadde allerede tenkt en god stund på hvordan de kunne lage en bedre betalingsmodell, da Mathias i 2020 leste en interessant fagartikkel om temaet. Han tok kontakt med forskerne bak artikkelen, som jobbet ved Transportøkonomisk Institutt. De fant raskt ut at de hadde mange felles tanker og spørsmål, og kunne ha gjensidig glede av hverandre.   

– Vi har nytte av forskernes teoretiske kunnskaper og erfaring med avanserte analyser. Samtidig kan vi tilby dem store mengder reisedata og mulighet til å teste ut teoriene i praksis, utdyper Mathias.  

Forskningsprosjektet går ut på å rekruttere 1000 frivillige kollektivpassasjerer, som deles i to grupper. Alle deltakerne laster ned en ny app som de bruker til å betale billettene med og som samtidig registrerer hvor lang hver enkelt reise er. De to gruppene betaler imidlertid ulike priser for reisene. Den ene gruppen har samme prissystem som tidligere. Den andre gruppen har forskningsprosjektets egen prismodell.

Søkte midler på to uker 

I forskningsprosjektets prismodell blir billettprisen blant annet i større grad beregnet ut fra hvor langt og hvor ofte du reiser, ikke hvilke soner du reiser i. Ved hjelp av data fra appen kan prosjektgruppen deretter analysere hvordan prisingen påvirker folks reisemønster, og hva hver enkelt reisende ender opp med å betale over tid.  

Det var forskerne som foreslo at de skulle få med Viken fylkeskommune og søke Forskningsrådet om midler til å gjennomføre forsøket. Den eneste utfordringen var at søknadsfristen var to uker etter den første samtalen Mathias hadde med dem.   

– Heldigvis hadde både vi og de tenkt ganske mye på dette allerede, så vi startet ikke med helt blanke ark. Vi i Kolumbus brukte rundt 50 arbeidstimer på vår del av selve søknaden, forteller Mathias. 

Mathias Molden foran grønn buss
Mathias Molden i Kolombus ønsker mer rettferdige kollektivpriser. Foto: Mathias Molden.

Dagens prissystemer er for dårlige 

Pandemien har aktualisert mange av utfordringene med dagens prismodeller for kollektivtrafikk. Blant annet gjør økende bruk av hjemmekontor at flere etterspør fleksible prismodeller i tomrommet mellom enkeltbilletter og månedskort.  

Samtidig er det komplisert å lage velfungerende prising av kollektivtrafikk. I motsetning til privateide selskaper, har de offentlige kollektivleverandørene ikke som mål å tjene mest mulig penger. I stedet skal de gi et best mulig tilbud, med tilstrekkelige, men ikke for høye, inntekter.  

– Nå virker det som at alle er enige om at dagens prissystemer er for dårlige. Sånn var det ikke for to-tre år siden, smiler Mathias.  

Andre kollektivselskaper er i gang med å teste lignende prinsipper som Kolumbus, men Mathias er ikke redd for konkurransen.  

– Å teste ut nye betalingssystemer på nasjonalt nivå ville blitt for stort og krevende. Det er bra med flere lokale prosjekter som prøver ut ulike prismodeller, og så vil vi sannsynligvis samles om de beste løsningene etter hvert, mener han.  

Les mer om våre utlysninger av innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 16.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.