Får innblikk i en ny verden med offentlig sektor-ph.d.

– Har du en utfordring i jobben som du ikke får tid å skikkelig dykke ned i, så søk offentlig sektor ph.d., oppfordrer stipendiat Kristin Jenssen Sola. Asker kommune mener ordningen er en vinn-vinn situasjon både for kommune og stipendiat.

Portrett av Kristin Jenssen Asker
- Min hovedmotivasjon for å søke offentlig sektor-ph.d. var å få mulighet til å dykke ned i en viktig problemstilling, sier stipendiat Kristin Jenssen Sola

Jenssen Sola er i gang med en offentlig sektor ph.d. om fremmedvann i kommunens avløpsanlegg, i Asker kommune.  

Fremmedvann er vann som kommer inn i avløpssystemet, men som egentlig ikke skal være der.

- Fremmedvann er en av de største utfordringene for mange avløpsanlegg i kommunene i dag, og det fører både til økte kostnader og utslipp av forurensninger, forklarer Jenssen Sola.

Gir innblikk i en annen verden

- Ordningen med offentlig sektor ph.d. gir en fantastisk mulighet til å få et innblikk inn i en litt annen verden enn den du beveger deg i til vanlig. Samtidig gir ordningen rom for å virkelig gå i dybden på utfordringer, sier Jenssen Sola.

Hun sier at hennes hovedmotivasjon for å søke offentlig sektor-ph.d. var å få mulighet til å dykke ned i en viktig problemstilling.

Temaet for doktorgraden er en av de viktigste utfordringene innen avløpsbransjen, og forhåpentligvis vil den kunne bidra til økt forståelse og bedre mulighet til å kunne gjøre riktige beslutninger til riktig tid.

Godt samarbeid

Jenssen Sola mener tilgangen på data er en av de største fordelene ved å ta denne typen doktorgrad.

- Jeg har enkel tilgang til masse data fra Asker kommune, men jeg får også tilgang til data fra andre kommuner dersom jeg trenger det. Kommunene er flinke til å hjelpe og støtte hverandre og til å dele data, forklarer hun.
Oslo kommune har en tilsvarende stilling som Jenssen Sola har i Asker kommune.

- Det er veldig fint å kunne sparre med en som står i det samme som meg.

Vann som det regner på
Asker kommune benytter offentlig sektor ph.d.-ordningen til å få med kunnskap om fremmedvann. Dette er en av de største utfordringene for mange avløpsanlegg i kommunene i dag, og det fører både til økte kostnader og utslipp av forurensninger. Foto: Shutterstock

Veileder er avgjørende

Jenssen Sola sier at det tidvis kan være utfordrende å skulle balansere en «vanlig» jobb med studier. I tillegg til studiene jobber hun 25 prosent i kommunen.

- 25 prosent er ikke nok til å virkelig få gjort noe, så hvis jeg ikke passer på er det fort gjort at den prosentandelen blir større enn den strengt tatt skal være.

Jenssen Sola understreker at valg av veileder har veldig mye å si for hvordan arbeidet blir.

- Gjør en jobb i forkant på å undersøke hvilke muligheter som finnes, anbefaler Jenssen Sola.

Motivert medarbeider

- Bakgrunnen for at Asker kommune søkte om offentlig sektor ph.d. var at vi hadde en ansatt med lang og bred faglig kompetanse som ønsket større utfordringer og var motivert for forskningsarbeid. Emnet stipendiaten ønsket var svært relevant for oss som kommune og vi var trygge på at dette ville bli en vinn-vinn-situasjon for begge parter, sier Kari Ekerholt, leder kommunalteknisk avdeling i Asker kommune.

Blir en enda større ressurs

Ekerholt sier at stipendiaten Jenssen Sola har blitt en enda større ressurs for kommunen som følge av doktorarbeidet.

- Hun åpner opp for samarbeid utover kommunens grenser og løfter på den måten alt vårt arbeid innenfor fagfeltet. Dette har naturligvis mye å si for de andre ansatte og for fremtidig rekruttering, understreker Ekerholt.

- Det er viktig for oss som virksomhet å satse på forskning og utvikling og på den måten ha kontakt med studiestedene. Sammen med stort engasjement for masterstudenter og sommerstudenter innenfor fagområdet håper vi å gjøre oss attraktive som arbeidsgiver, fastslår Ekerholt.

Les mer om Forskningsrådets ordning for Offentlig sektor-ph.d.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.