Flomvarsling med sensorer og kunstig intelligens: et innovativt prosjekt i Nord-Gudbrandsdalen

Flomvarsling har lenge vært en utfordring for innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen. Med vannskader på 27 milliarder kroner de siste ti årene, i følge Norsk naturskadepool, er behovet for forbedring åpenbart. Nå tar regionrådet i området grep med et ambisiøst innovasjonsprosjekt støttet av Forskningsrådet.

Mann med gummistøvler går på flomrammet vei
Målet med innovasjonsprosjektet er å utvikle et verktøy som varsler flom på et mer lokalt nivå og tidligere tidspunkt, samtidig som det gjør systemet mindre personavhengig enn i dag. (Foto: Lillian Tveit / Shutterstock.com)

Når flommen rammer, haster det med å evakuere innbyggere og iverksette flomverntiltak. Noen få timers forsinkelse kan utgjøre en katastrofal forskjell.  

Dette er gammelt nytt for innbyggerne i flomutsatte Nord-Gudbrandsdalen. Gudbransdalslågen og Losna har hatt høy vannføring og flomme over flere ganger de siste årene. Senest i august 2023 førte ekstremværet "Hans" til storflom som gjorde skader for mange titalls millioner kroner. I 2018 førte snøsmelting til at Otta sentrum ble oversvømt. Nå har regionrådet i området, med økonomisk støtte fra Forskningsrådet, startet et ambisiøst innovasjonsprosjekt for å utvikle et teknologisk avansert flomvarslingssystem som kan gi raskere og mer presise advarsler.  

Flomvarsling: Fra kjentmannsprinsippet til kunstig intelligens

Tradisjonelt har flomvarsling vært basert på kjentmannsprinsippet, hvor overvåking av sentrale bekker har vært nøkkelen. Men dette er i ferd med å endre seg.

Målet med dette innovasjonsprosjektet er å få noen timers ekstra forsprang på flommen, ved å tilføre mer teknologi og systematikk i systemet,” sier Frode Damstuen, daglig leder i interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdal.

 

Flomrespons: En innovativ løsning på flomproblemet

Prosjektet, kalt Flomrespons, er et eksempel på en førkommersiell anskaffelse. Dette er en innovativ anskaffelsesprosess hvor en offentlig aktør med behov for et produkt eller en løsning som ikke finnes på markedet i dag, lyser ut en innovasjonskonkurranse. Aktører fra forskning eller næringsliv konkurrerer deretter om å komme opp med den beste løsningsideen.

Førkommersiell anskaffelse: En vinn-vinn-løsning for offentlig/privat samarbeid

Førkommersiell anskaffelse kan være en vinn-vinn-løsning for offentlige og private aktører. Den offentlige bestilleren får utviklet en spesialtilpasset løsning for sine behov, mens leverandøren får innovasjonsideer og finansiering til utvikling av en løsning som kan vinne nye markedsandeler.

Flomrespons-prosjektet: En suksesshistorie i utvikling

Flomrespons-prosjektet har allerede mottatt stor interesse, med 60 selskaper som deltok på det digitale informasjonsmøtet ved prosjektstart. Femten ulike grupper av tilbydere leverte deretter tilbud med sine egne løsningsforslag, og fire av disse ble valgt ut til å begynne å utvikle løsningene sine i praksis.

Med denne nye tilnærmingen til flomvarsling, ser fremtiden lys ut for innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen. Med teknologi og innovasjon på deres side, kan de se frem til en tryggere og mer forutsigbar fremtid.

 

Frode Damstuen
Frode Damstuen

 

–  Vi fikk mange gode tilbud, så det var krevende å velge ut de fire beste, forteller Frode.   

Det var stor bredde i de innsendte løsningsforslagene. Noen baserte seg i stor grad på kunstig intelligens, mens andre lente seg mer på meteorologiske analyser. Prosjektgruppen valgte å beholde bredden i tilnærminger da de valgte ut de fire som gikk videre. Samtidig luket de ut noen kandidater hvor risikoen for høye driftskostnader ble vurdert som for stor.  

– Dette gjaldt blant annet et forslag som baserte seg på mye bruk av sensorteknologi langt oppe i høyfjellet, forklarer Frode.  

Bedre og billigere beredskap 

Nå er de fire kandidatene redusert til to finalister: Sintef Energi i samarbeid med nederlandske Deltares, og det lokale selskapet Skred i samarbeid med Drypp fra Danmark. Begge løsningsforslagene kombinerer ulike typer avansert teknologi: Sensorer som måler fart og dybde på vannet i sentrale vassdrag, og kunstig intelligens som analyserer blant annet meteorologiske data.  

– Planen er å få et digitalt dashbord som varsler kommunene automatisk når risikoen øker, sier Frode.  

Prosjektet er nå inne i en testfase hvor leverandørene tester løsningen sin i forhåndsbestemte områder i Nord-Gudbrandsdal. Etter at en vinner er kåret i 2023 kommer sannhetens øyeblikk, hvor de seks kommunene som deltar i prosjektet skal bestemme seg for om de vil kjøpe inn løsningen.  

– Ingenting er avgjort før den siste avgjørelsen er tatt, men håpet er at vi skal sitte igjen med en løsning som kan gjøre beredskapen både bedre og billigere, sier Frode Damstuen. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.