Bruker EU-prosjekter i byutvikling

Oslo kommune bruker store EU-prosjekter til å utvikle miljøvennlig og effektiv varetransport i hovedstaden. Nå er byen med i Horisont 2020-prosjektet CITYLAB der Transportøkonomisk institutt (TØI) er koordinator.

CityLab, H2020
Syv byer i seks land skal prøve ut nye løsninger for miljøvennlig varetransport i byene, ledet fra Norge. (Illustrasjon: CITYLAB)

CITYLAB bygger på tidligere forskningsprosjekter og bringer næringsliv, byadministrasjoner og forskere sammen for å finne frem til og prøve ut de beste løsningene.

Sammen med Oslo er London, Paris, Roma, Brussel, Rotterdam og Southampton med i prosjektet som såkalte levende laboratorier. Det vil si at de skal prøve ut forskningsresultatene i praksis. Hver by vil teste ut ulike løsninger.

– Tidligere har ikke Oslo engasjert seg så mye i varedistribusjon. Fokuset har vært kollektivtransport. Det snudde med FoU-prosjektet Grønn bydistribusjon. Her hadde vi med alle partene i byens varedistribusjon og fikk støtte fra Regionalt forskningsfond. Prosjektet er en av bakgrunnene for at vi er med i CITYLAB, sier Helge Jensen, sjefingeniør i Utviklingsdivisjonen i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Oslo kommune skal bringe vår bylogistikk inn i prosjektet og samtidig dra nytte av det de andre byene i CITYLAB jobber med.

Helge Jensen

Konkret vil kommunen samarbeide med Steen & Strøm om å utvikle og prøve ut effektiv varetransport til det store byutviklingsprosjektet på Økern.

Erfaring med EUs rammeprogram

Oslo kommune er ingen nybegynner i EU, og er med i flere prosjekter støttet av EUs syvende rammeprogram FP7. I byen triller for eksempel fire el-varebiler finansiert av prosjektet FREVUE som går frem til 2017. Omsorgsbygg er med i energieffektiviseringsprosjektet ZenN. I år er kommunen med i to nye søknader til Horisont 2020.

– Vi forstår at EU-systemet har sett at byene selv må løse utfordringene i byene. Du kan ikke bare ha forskning for forskningens skyld. Derfor er både FREVUE og CITYLAB demonstrasjonsprosjekter der byene er viktige og nødvendige partnere, sier Jensen.

Oslo bygger også nettverk med andre europeiske byer gjennom bynettverket Eurocities som holder til i Brussel, tett på EU kommisjonen.

TØI koordinator nok en gang

Oslo kommune har sammen med TØI og SINTEF lenge fulgt med på utlysningene fra EU. TØI så en mulighet allerede i 2013 og inviterte Oslo kommune med. Oslo har et godt omdømme i Europa på miljømessig transport med mange elbiler og ladeinfrastruktur. Det kan ha bidratt til at flere byer ble med i CITYLAB-konsortiet.

– For oss var samarbeidet med Oslo kommune veldig viktig. EU legger opp til at forskerne samarbeider både med offentlige og private aktører for å sikre relevans i prosjektene. Partnerne må ha eierskap til det vi forskere jobber med, sier prosjektkoordinator Jardar Andersen ved TØI.

TØI har bygd opp en europeisk posisjon ved å være med i flere EU-prosjekter, og var prosjektkoordinator i FP7-prosjektet STRAIGHTSOL som utviklet løsninger for smartere varetransport i byer.

Vi tok med oss gode samarbeidspartnere fra dette prosjektet til CITYLAB og inviterte flere nye, blant andre Oslo kommune.

Jardar Andersen

Det har vært mange prosjekter om varetransport i EU de siste ti årene. Men mange av dem har gått på å teste ny teknologi, og lite har skjedd etter at prosjektet er avsluttet. CITYLAB trekker inn byene som levende laboratorier der de private aktørene gjennomfører tiltakene som bidrar til at byene kan nå sine mål for klima og miljø.

– Dialog og kjennskap til hverandre er veldig viktig. I CITYLAB har vi planlagt prosjektet med fokus på permanente gjennomføringer av tiltakene og videre spredning av løsningene, sier Andersen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.