- Vi blir mer synlige og får bedre nettverk

Som partner i EU-prosjektet +CityxChange har vi fått bedre synlighet og utvidet vårt nettverk, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge.

– Med et slikt demonstrasjonsprosjekt i Norge har vi en unik mulighet til å ta en ledende rolle innen smarte byer og det grønne skiftet, fastslår Holsten.

Han legger til at prosjektet bokstavelig talt er et fyrtårn for klimasmarte løsninger og kan bidra til både utbredelse og eksport av slike løsninger.

+ CityxChange-prosjektkonsortiet består av 32 partnere som jobber sammen for å nå prosjektets mål. Foto: Siri Krohn-Fagervoll/Herøya Industripark AS.

Trondheim er fyrtårn i EU-prosjektet +CityxChange og ABB skal levere smarte styringsløsninger som gjør utvalgte bydeler energipositive, det vil si at de over året forbruker mindre energi enn det som genereres lokalt.

Nye muligheter

- Ved å delta åpner vi opp for nye forretningsområder og nye muligheter som følger av endringer i markedet. Modning av egen organisasjon er også en av de positive følgene av dette prosjektet, sier Holsten.

I prosjektet vil ABB pilotere en rekke funksjoner der det er nødvendig med avvik fra gjeldende reguleringer. Dette hadde ikke vært mulig, eller i alle fall vært mer komplisert, å få til om ikke det hadde vært deltagere med fra lenger ute i verdikjeden. ABB får dermed også et bedre innblikk i regulatoriske utfordringer.

Fire områder i Trondheim er pekt ut som prøveområder i +CityxChange. Områdene skal kunne fungere som selvstendige energiblokker, dvs. være selvforsynt med energi i så stor grad som mulig. Her fra Brattøra.

 Hvordan kom dere med i Horisont-prosjektet?
Prosjektet er andre forsøk for denne type prosjekt med stort sett samme prosjektgruppe. Prosjektet vi er med i hadde en forløper i «Balancities» som ikke fikk støtte fra EU’s Horizon 2020 program.

- I og med at det var mange av de samme partnerne i det første prosjektet, ble mye av søknaden basert på det vi hadde gjort i denne første søknaden. Det ble gjort endringer for å tilpasse oss det nye i prosjektet og endringer i konstellasjonen, sier Holsten.

 Ovenfor ABB var det Trondheim kommune som tok initiativet ved å invitere oss med i prosjektet. Søknaden ble ledet av NTNU med innspill fra alle partnere. Partnerne bidro med innspill og sikring av at de viktigste punktene innenfor sine ansvarsområder kom med. Søknadsprosessen ble drevet videre av et dedikert team ledet av NTNU.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.