Tar forskningen til markedet med fornybar energi

Teknologibedriften FlowPhys AS har nådd opp i åtte store EU-prosjekter og anbefaler andre bedrifter å søke EU-midler.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

- I tillegg til den direkte finansieringen, har deltakelsen i prosjektene også gitt oss et mye større potensial til å ta forskningen ut på markedet, sier Per Kjellgren, adm.dir.i FlowPhys AS.

- Jeg vil tro det samme gjelder for mange andre små og mellomstore forskningsbaserte bedrifter. Videre er alle våre prosjekter på områder som vi tror har et stort potensial for fremtiden: fornybar energi og avansert produksjon, forklarer Kjellgren.

Her er medarbeidere fra FlowPhys på besøk ved Pfalzwerke Geofuture's kraftstasjon i i Tyskland. FlowPhys er med i H2020-prosjektet GeoPro som utfører tester og målinger ved denne kraftstasjonen.

- I tillegg har vi også fått direkte tilgang til forskning og industrielle partnere i prosjektene. Dette har gitt gode samarbeidsmuligheter for fremtidig utvikling og kommersialisering, legger han til.

Stor betydning for vårt arbeid
FlowPhys utvikler avanserte løsninger innen fornybar energi. 

- I tillegg til å direkte finansiere store deler av forskningen og utviklingen av vår programvarepakke "Flowphys", har EU-prosjektene gitt oss tilgang til nye eksperimentelle datasett. Dette har betydd mye for vårt arbeid.

Bedriften din kan få støtte til å søke EU-midler
FlowPhys AS har fått penger fra Forskningsrådets ordning Støtte til prosjektetablering og posisjonering (PES) flere ganger.

PES er en ordning i Forskningsrådet som gir penger til norske aktører som søker Horisont og målet er at midlene skal bidra til å øke kvaliteten på EU-søknader.

Det er mulig å søke om støtte til selve søknadsprosessen og til å delta på relevante arrangementer utenfor Norge.

Ville ikke våget å søke uten PES-støtte
- Jeg tror ikke vi ville våget å søke uten støtte fra PES. Konkurransen er veldig tøff og suksessraten er på cirka ti prosent. Søknadene må derfor ha svært høy kvalitet og søknadsskrivingen tar mye tid og krefter. Vi har brukt en blanding av å ansette eksterne forfattere og å skrive selv, sier Kjellgren.

Han anbefaler alle forskningstunge selskaper i Norge å bruke PES2020-ordningen for å lettere nå opp i kampen om midler.  

- Det vil gjøre bedriftene i stand til å utvikle søknader med høyre kvalitet, understreker Kjellgren.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.