Liten kommune fikk millioner fra EU til lokalt prosjekt

Modum kommune skal finne formelen til den gode skolen. Ved å delta i et EU-finansiert forskningsprosjekt får de både økonomisk støtte og tilgang til nyskapende løsninger og forskningsmiljøer på internasjonalt toppnivå.

Norske og europeiske offentlige aktører står overfor mange av de samme samfunnsutfordringene. I EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa kan de få støtte til å løse disse utfordringene i samarbeid med ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer i Norge og utlandet.

I mange utlysinger krever EU at forskningsprosjekter skal ha partnere fra det offentlige, og stadig flere norske offentlige aktører lykkes med å delta i EU-søknader. En av disse er Modum kommune, med rundt 14 000 innbyggere. Sammen med Sintef og fylkeskommunen, har Modum fått 32 millioner kroner fra EU til et prosjekt som har fått navnet BOOST. Målet med prosjektet er å utvikle et verktøy som skal gi europeiske barn en bedre skolehverdag og hjelpe dem med generell livsmestring.

Forskning viser at tidlig innsats er viktig i helsefremmende og forebyggende arbeid. Satsing på sosial og emosjonell kompetanse blant skolebarn gir økt trivsel og forebygger psykiske plager. BOOST-prosjektet skal bidra til at barna trives bedre på skolen, lærer mer og gjennomfører skolegangen. Dette vil bidra til bedre livskvalitet for innbyggerne som vokser opp, og kan samtidig forebygge at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv.

Stort utbytte for Modum kommune

Sveinung Løvik, prosjektmedarbeider og lærer i Modum kommune, forteller at BOOST-prosjektet gir kommunen mange ulike fordeler:

– Vi får tilgang til ledende forskere i Europa, i tillegg til å være med å teste og utvikle programmer som er basert på nyere forskning og studier. Samtidig får vi muligheten til å samarbeide med eksterne og får veiledning i utviklingsarbeid som vi ellers måtte ha funnet ut av på egen hånd, sier han.

Løvik legger til at de gjennom prosjektet også får mulighet til å stifte nye bekjentskaper som gjør at de kan samarbeide videre i fremtiden.

– Og selvfølgelig får vi utbytte av selve prosjektet. Det skal gi oss redskaper og muligheter til å styrke skolen enda mer i fremtiden, understreker han.

Anbefaler andre kommuner å søke EU med hjelp fra Forskningsrådet

Løvik har en klar anbefaling til andre kommuner som vil søke forskningsmidler fra EU: Få fylkeskommunen og Forskningsrådet med på laget.

– De gir hjelp til å ha fokus på behovene og målene dere trenger i søknaden. Det er også viktig med politisk forankring før dere begynner på prosessen med å velge blant de forskjellige EU-programmene, sier han. Løvik legger til at det i tillegg til politisk forankring er avgjørende med forankring nedenfra:

– Det er viktig at temaet for prosjektet er noe kommunen skal drive med og har behov for. I vårt tilfelle er dette livsmestring og sosial kompetanse. Og ikke tenk at dette er for stort. Vær engasjert og tenk: Dette kan vi få til!

Fylkeskommunen er også med som partner i BOOST-prosjektet, og skal blant annet løfte frem resultater av forskning og funn, og synliggjøre de innovative løsningene.

– Målgruppene er det politiske nivået på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå i prosjektpartnerlandet. Fylkeskommunen eier de videregående skolene, så resultatene og løsningene fra prosjektet er viktig for skoleutvikling videre i Viken, sier Åse Marit Hovden fra fylkeskommune.

Fullt mulig for norske kommuner å lykkes – ta kontakt

Veien fra Norge til Brussel er kortere enn mange tror, og Forskningsrådet oppmuntrer flere offentlige aktører til å være med på forsknings- og innovasjonssøknader til EU. Offentlige aktører som søker forskningsmidler fra EU får tilgang til den beste kompetansen i Europa, og får mulighet til å teste ut helt nye løsninger. Samtidig gir EU-prosjekter nye perspektiver og muligheter til å bli en mer innovativ offentlig aktør.

Det er mange muligheter for kommunal sektor til å delta i samarbeid om forskning og innovasjon på særlig klima- og miljørelaterte utfordringer og på samfunnssikkerhetsområdet i Horisont Europa programmet. Det er også noen muligheter for å styrke kultursektoren, integreringsarbeidet, primærhelsetjenestene og folkehelsearbeidet. Ofte etterspørres dessuten både digitalisering og innbyggermedvirkning som en del av løsningen og det er stort fokus på å inkludere perspektivene til unge og eldre og andre sårbare grupper i befolkningen.  

Ta kontakt med vår nasjonale kontaktperson for mer informasjon og veiledning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.