Trondheim utvikler smarte energiløsninger med Horisont-prosjekt

– Det handler om å finne innovative energiløsninger for en bærekraftig byutvikling som innbyggerne forstår og naturlig vil være en del av, ifølge Silja Rønningsen. Hun er prosjektleder for Horisont 2020-prosjektet +CityxChange, hvor Trondheim spiller en sentral rolle.

Da Trondheim fikk status som smartby i 2018, fikk prosjektet +CityxChange, med Trondheim og NTNU i spissen, 192 millioner kroner av EU for en mer bærekraftig byutvikling. Sammen med Limerick i Irland er Trondheim en europeisk foregangsby og sammen skal de to byene vise vei i dette femårige innovasjonsprosjektet.

Illustrasjon av et havneområde med boligblokker og småbåthavn i pent vær
Energikvartal Brattøra: Fire områder i Trondheim er pekt ut som prøveområder i et nytt storprosjekt. Områdene skal kunne fungere som selvstendige energiblokker, dvs. være selvforsynt med energi i så stor grad som mulig. Her fra Brattøra.

Skal gjøre fornybare energiløsninger lønnsommer

Sammen med partnere som blant andre NTNU, Statkraft varme, Trønderenergi, Powel, ABB, FourC, og Kjeldsberg, skal kommunen komme frem til, og prøve ut nye måter å få ned energiforbruket vårt på. Dette er hva Positive CityxChange handler om.

Løsningene i prosjektet skal bidra til at det blir mer lønnsomt å investere i fornybare energiløsninger. Det skal det testes og demonstreres løsninger som bidrar til innovasjon, grønn næringsutvikling og bærekraftig utvikling. Det handler også om å  bringe byen og aktørene der tettere sammen.

Prosjektet har pekt ut fire områder i Trondheim som i så stor grad som mulig skal være selvforsynt med energi i fremtiden. Dette er Sluppen, Tempe, Gløshaugen og Brattøra.

– Skal vi nå målsetningene så vet vi at både innbyggere og næringsliv må omstille seg, og det snarest mulig, sier Silja Rønningsen,

– Samtidig må vi erkjenne at for næringslivet er det viktig å få business i slike sammenhenger. Vi skal derfor demonstrere teknologiske løsninger som kan bidra til å gjøre det lønnsomt og smart å bygge og drive ekstremt energi- og klimasmarte bygg.

Må skape engasjement

I Trondheim ser prosjektdeltagerne på den teknologiske utviklingen av mikronettverk. Og i Limerick, som er den andre såkalte fyrtårn-byen i prosjektet,  skal de se på hvordan man best involverer innbyggerne og driver demokratiutvikling på feltet. 

Trondheim kommune står i spissen for Smart City-prosjektet CityXchange sammen med NTNU og sterke næringslivsaktører fra hele Europa. Sammen med Limerick i Irland er Trondheim en europeisk foregangsby og sammen skal de to byene vise vei i dette Horisont 2020-prosjektet.

Avhengig av godt samarbeid

TrønderEnergi er en av partnerne og teknologidirektør Gøril Forbord er godt fornøyd med å være en av aktørene på laget. – Det er selvsagt spennende for oss å være med på så stort EU-prosjekt.  Siden dette går over fem år, er også innovasjonshøyden betydelig. Det innebærer at vi må tenke langt frem. Det er et sammensatt og komplekst prosjekt som med 32 deltagere gjør det både utfordrende, interessant og lærerikt å være med på, sier Gøril Forbord.

Store forventninger

Ideene er mange i +CityxChange. Det startet med 100. Av disse ble 11 utviklet til konkrete demonstrasjonsprosjekt – og de skal svare på mange spørsmål og milepæler underveis.

– Sentrale mål er å overføre kunnskap til hverandre og våre fem følgebyer, slik at de kan ta i bruk løsningene etter hvert som de utvikles. Gjennom industripartnere får vi tilgang til kompetansen som vi kanskje ikke har her. Vi sier at i Trondheim skal vi utvikle framtidige løsninger for 193 000 innbyggere. Å delta i dette prosjektet gir oss enorme muligheter, sier Bjørn Ove Berthelsen i Trondheim kommune.

Innholdet i denne artikkelen er fra Trondheim kommunes nettside Trondheim 2030.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 20.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.