Vil bidra i det grønne skiftet

- Ved å delta i EU-prosjekter blir Herøya Industripark en attraktiv arena for å utvikle viktige prosjekter for samfunnet, sier Sverre Gotaas, direktør for Herøya Industripark AS. De har nådd opp med et stort prosjekt i EUs satsing på grønn omstilling. 

Herøya Industripark har en rolle i flere EU-prosjekter. Her fra REEtec-prosjektet, fra v.: Sigve Sporstøl, REEtec, Mohan Menon og Vibeke Rasmussen, Yara Technology Center og Toril Roberg, REEtec. Foto: Herøya Industripark AS.

EU-kommisjonen lanserte i fjor en ambisiøs satsing på grønn omstilling (Green Deal).

Målet er at EU skal bli et klimanøytralt samfunn innen 2050. Mange av Horisont Europas utlysninger blir preget av Green Deal og dette gir store muligheter for norske bedrifter som arbeider med grønn omstilling.

Herøya Industripark har sammen med SINTEF Industri nådd opp i Horisont med prosjektet PyroCO₂. Prosjektet har til sammen mottatt 400 millioner kroner fra EU.

Flyfoto av Herøya Industripark

 

I prosjektet skal klimagassen CO2 bli til lønnsom business, samtidig skal prosjektet bidra til nullutslipp og en bærekraftig økonomi.

Testoperasjoner i demoanlegg  skal vise hvordan CO2-spisende bakterier kan produsere kjemikaler og gjøre CO2 om til ny råvare for nye produkter, såkalt Carbon Capture Utilisation (CCU). Dette skal skje i Herøya Industripark.

Hvordan dere kom med i Horisont-prosjektet?

- Vi ble kontaktet og spurt om vil ville delta som partner i prosjektet som FoU-institusjonene ønsket å etablere. Vi er interessante fordi vi har den industrielle infrastrukturen og tilgang på industriell kompetanse som prosjektet trenger for å realisere og demonstrere teknologien.

Har dere tips og råd til andre bedrifter som vurderer å søke Horisont-midler?

Det er veldig krevende å gjøre dette alene.  Derfor er det viktig å samarbeide med gode FoU-institusjoner når man setter sammen prosjekter og konsortier.

- Industriparkmiljøet på Herøya kan bidra til å tilrettelegge for samarbeid som tilfører ny kunnskap til samfunnet. Derfor engasjerer vi oss med å bidra til det grønne skiftet gjennom utvikling, sier Sverre Gotaas.

Flere store grønne EU-satsinger på Herøya

PyroCO2-prosjektet er det tredje i rekken av EU-prosjekter hvor testing i demoanlegg skal skje på Herøya. De to andre er SecREEts, sirkulærøkonomi og DiY4U.

Gotaas mener at industriparkmiljøet på Herøya kan bidra til å tilrettelegge for samarbeid som tilfører ny kunnskap til samfunnet.

– Derfor engasjerer vi oss med å bidra til det grønne skiftet gjennom utvikling. Vi er aktivt med hele veien for å finne ut mer om behovene, utfordre oss selv og industrien til å komme fram med de beste løsningene industri og samfunn trenger framover.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.