Sikrere cruisetrafikk i nord med EU-midler

Hovedredningssentralen i Nord-Norge har fått støtte fra Horisont 2020 for å bedre beredskapen i nordområdene gjennom ARCSAR-prosjektet.

Norske og europeiske offentlige aktører står overfor mange av de samme samfunnsutfordringene. Horisont 2020 er opptatt av at forskning og innovasjon skal bidra til å løse disse. For å få til dette må samfunnsaktørene involveres.

I mange utlysinger krever derfor EU at offentlige aktører skal være med i prosjektene. Stadig flere norske offentlige aktører lykkes med sine EU-søknader og Hovedredningssentralen har fått ca. 3,5 millioner Euro for å gjøre ferdselen i nordområdene sikrere.

Gir oss muskler

Skipstrafikken i nordområdene øker raskt. Mer olje og gass krysser havområdene og ikke minst øker trafikken av cruiseskip år for år. Målet med prosjektet er å bedre sikkerheten og beredskapen under arktiske forhold.

- At vi er med i prosjektet gir oss muskler til å gjøre noe med en rekke forhold som vi tidligere ikke hadde verken penger eller kapasitet til å gjøre noe med. Vi får en kompetanseboost og får tilgang på veldig mye kompetanse, sier Bent-Ove Jamtli, avdelingsdirektør ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge, som er koordinator for ARCSAR.

Jamtli sier at de gjennom prosjektet får innovasjon innenfor både teknologi, prosedyrer, metoder og andre arbeidsrutiner som vil bidra til en mer effektiv og bedre søke- og redningstjeneste og oljevernberedskap i Arktis.

- Et tips er å bruke den støtten som er tilgjengelig blant annet fra Forskningsrådet og lokalt. Her i Bodø har vi Nordland 2020, et prosjekt for å få offentlige og andre til å søke midler i Horisont 2020, sier Jamtli.

Får tilgang til den beste kompetansen i EU

Offentlige aktører som søker forskningsmidler fra EU får tilgang til den beste kompetansen i Europa, og får mulighet til å teste ut helt nye løsninger. EU-prosjekter gir nye perspektiver og muligheter til å bli en mer innovativ offentlig aktør.

Veien fra Norge til Brussel er kortere enn mange tror, og Forskningsrådet oppmuntrer flere offentlige aktører til å søke.

Vil du vite mer om hva Horisont 2020 er?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.