Kontakt SkatteFUNN

Felles postkasse og telefonnummer

  For generelle spørsmål kan du ringe oss eller sende oss ein e-post.

Våre regionansvarlige

Forskningsrådets regionansvarlige bor og jobber i regionene. De kjenner Forskningsrådets muligheter og fagpersoner godt, og har kjennskap til og dialog med næringsaktører, forskningsmiljøer, offentlig sektor og virkemiddelaktørene i regionen.

Bygg, anlegg og eiendom

Cicilie Lykke Gartland

  Transport og maritim

Finans og bank - IKT-næringen

Bjørn Harald Pedersen

  Muliggjørende teknologier

Rune Foshaug

  Muliggjørende teknologier

Fiskeri og havbruk

Lars Hagbarth Andresen

  Hav og polar

Helsenæringa

Jostein Holmgren

  Helse og offentlig sektor

Landbruk - Næringsmiddelindustri

Maan Singh Sidhu

  Mat og bioøkonomi

Miljø

Svend Søyland

  Industri og tjenestenæringer

Olje og gass

Halil Øzarpa

  Energi og energiomstilling

Energi

Erik Furseth

  Energi og energiomstilling

Prosess- og foredlingsindustri

Reiseliv - Maritim

Oddvar Grim

  Transport og maritim

Transport og samferdsel

Cicilie Lykke Gartland

  Transport og maritim

Vareproduserande industri

Aud Julie Befring

  Industri og tjenestenæringer

Annen tjenesteyting - Varehandel

Camilla Grime

  Industri og tjenestenæringer

Skog og trebruk

Rune Groven

  Mat og bioøkonomi

Media og kultur

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juli 2024, kl. 11.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.