Hvem kan søke SkatteFUNN?

Før du søker SkatteFUNN må du avklare om dere har problemstillinger i prosjektet som verken dere eller andre fagfolk i bransjen vet svaret på og som dere planlegger å bruke forskning eller utvikling for å finne ut av. Bedriften din må være skattepliktig til Norge og være registrert i Brønnøysundregistrene.

Gå rett til:

Kvalifiserer bedriften din til støtte?

Kvalifiserer prosjektet ditt til støtte?

Kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger

Kvalifiserer bedriften din til støtte?

SkatteFUNN-ordningen er for bedrifter i alle størrelser, næringer og selskapsformer som er registrert i Brønnøysundregistrene og er skattepliktig til Norge. 

 1. Er bedriften skattepliktig til Norge?
  For å kunne få støtte fra SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke krav til at bedriften må være i skatteposisjon. Dersom bedriften går med overskudd kommer støtten i form av en skattereduksjon over skatteoppgjøret. Om bedriften går med underskudd kommer støtten som en utbetaling over skatteoppgjøret. Dersom søkerbedriften ikke er skattepliktig, blir søknaden avvist.

 2. Er bedriften et enkeltpersonforetak uten ansatte?
  Ulønnet arbeidsinnsats gir ikke grunnlag for fradrag. Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte, kan ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag. Prosjektarbeid som utføres av personer med tilknytning til bedriften, som ikke har et ansettelsesforhold og dokumenterbar avtalt lønn, regnes som ulønnet arbeidsinnsats. Enkeltmannsforetak kan kun få støtte for arbeidsforhold som er lønnet og som kan dokumenteres.

 3. Er bedriften eldre enn tre år og har tapt over halvparten av egenkapitalen?
  Dersom bedriften har tapt over halvparten av egenkapitalen og er eldre enn tre år vil den falle inn under definisjonen Foretak i vanskeligheter. Bedriften kan ikke være foretak i vansker på det tidspunktet vi godkjenner søknaden, og må gi oss en egenklæring på at dere ikke er foretak i vansker når dere får vedtaket. Les mer om foretak i vanskeligheter.

Kvalifiserer prosjektet ditt til støtte?

Prosjektet skal

 • ha som mål å utvikle eller forbedre en eksisterende vare, tjeneste eller produksjonsprosess
 • få fram ny kunnskap eller bruke eksisterende kunnskap på nye måter, det vil si
  • ta for seg en FoU-utfordring (problemstilling) som ikke har noen kjent løsning i dag  
  • beskrive hvordan dere skal gå systematisk fram for å få frem ny kunnskap
 • være målrettet og avgrenset, og det må være mulig å skille prosjektet fra den vanlige driften og virksomheten i bedriften

Aktiviteter som ikke kan få støtte

Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg anses ikke som forsknings- og utviklingsprosjekt, og kan dermed ikke godkjennes som en del av et SkatteFUNN-prosjekt. Eksempler på dette er:

 • Aktivitet med karakter av løpende drift. Dette omfatter rutinemessige eller regelmessige endringer av varer, tjenester, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, eksisterende tjenester eller annen pågående aktivitet. Dette gjelder selv om slike endringer kan innebære forbedringer.
 • Modifikasjon og endring av bedriftens varer, tjenester eller produksjonsprosesser, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller nye ferdigheter eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter.
 • Organisasjonsutvikling, opplæring eller kompetansetiltak.
 • Kunde- eller markedsundersøkelser.
 • Installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr.
 • Kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet.
 • Aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon.
 • Erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly.
 • Kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye eller forbedrede metoder og teknikker.
 • Kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert.
 • Kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester.

Kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger

Det er mulig å kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger.

Det er begrensninger for hvor stor andel støtte et FoU-prosjekt kan motta fra det offentlige. Dersom størrelsen på støtten overskrider tillatt andel, kan støtten fra SkatteFUNN enten avkortes eller faller helt bort. Les om hvilken betydning statsstøttereglene har for SkatteFUNN-prosjekter.

Det har betydning hvilken rekkefølge du søker de forskjellige støtteordningene. Vi anbefaler å søke tilskudd fra andre støtteordninger først, og eventuelt SkatteFUNN senere. Les mer om insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. mai 2024, kl. 08:46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.