Ofte stilte spørsmål

Her finn du svar på mange av dei spørsmåla dei fleste lurer på.

Til ofte stilte spørsmål

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en rettighetsbasert finansieringsordning for bedrifter som driver med forskning og utvikling. Dette betyr at SkatteFUNN ikke er en konkurranse. Alle prosjekter som møter kriteriene, blir godkjent.

Norske bedrifter innenfor alle bransjer kan søke. Det er Forskningsrådet som vurderer og godkjenner søknadene om SkatteFUNN. Det er viktig at prosjektet er beskrevet i tilstrekkelig detalj og klarhet gjennom søknaden. Da får vi også grunnlag for å gjøre en riktig vurdering.

For å få en godkjenning må prosjektet oppfylle kravene for å bli definert som FoU i henhold til skatteloven.

Kor mykje kan du få i støtte?

Bedrifter kan få 19 prosent av kostnadane til eit forskings- og utviklingsprosjekt som skattefrådrag gjennom skatteoppgjeret. Frådragsgrunnlaget kan maksimalt vere på 25 millionar kroner per bedrift og per år.

Viktige datoer i SkatteFUNN

1. mars 2023

Frist for å sende inn årsrapport og sluttrapport.

Hvis prosjektet går over flere år, må du levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. mars året etter første godkjenningsår, og hvert år etter det.

Alle prosjekter skal også sende inn en sluttrapport når godkjenningsperioden i SkatteFUNN er over, og senest innen 1. mars året etter siste godkjenningsår. 

Høst 2023

Reduksjon i skatt eller utbetaling via skatteoppgjøret i løpet av høsten

Skatteetaten sender ut skatteoppgjøret i løpet av høsten. Se Skatteetatens sider.

1. sep. 2023

Garantifrist

Du kan sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn innen utgangen av 1. september, garanterer vi å behandle søknaden din ferdig i løpet av inneværende år. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden blir sendt inn, må søknaden behandles ferdig samme år.

31. des. 2023

Søknad innlevert etter 1. september

Søknader som blir sendt inn etter garantifristen 1. september, behandler vi kronologisk etter innsendelsesdato så langt vi har kapasitet. Noen av disse vil ikke rekke å bli behandlet ferdig før året etter. Da vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

Medio januar

Skjema for årsrapport og sluttrapport opprettet på Mitt nettsted

Cirka i midten av januar sender vi en melding til bedriften om at års-/sluttrapportskjemaet for prosjektet er opprettet på Mitt nettsted.

Viktige datoer i SkatteFUNN

Eksempler fra prosjekter som har fått støtte

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 16:39 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.