Velferd, kultur og samfunn

Porteføljen skal gi relevant kunnskap for å møte og håndtere sentrale samfunnsutfordringer på velferds- og kulturområdet. Porteføljen skal stimulere innovasjon og investere i forskning av høy kvalitet på områder som velferd og velferdstjenester, arbeidsliv og -marked, migrasjon og integrering, kultur, medier og historiske og kulturelle dimensjoner ved samfunn og samfunnsutvikling.

Illustrasjon som beskriver velferd kultur og samfunn

Overordnede planer

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Velferd, kultur og samfunn, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Einar Lie, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder
Trine Bille, Copenhagen Business School CBS, Danmark
Janne Paulsen Breimo, Nord universitet, Bodø
Ragnar Bøe Elgsaas, LO, Oslo
Dag Elgesem, Universitetet i Bergen, Bergen
Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo, Oslo
Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark
Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino
Olof Åslund, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen, Sverige

Kontakt

Siri H. Hollekim Haaland

    Velferd og utdanning

Tidlegare dokument

Ser du etter sakslister, møtereferat og protokoll for 2021 eller tidlegare? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumenta.

Aktuelt for Velferd, kultur og samfunn

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 17:41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.