Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Prioriteringer

Porteføljen Utdanning og kompetanse har et bredt faglig og tematisk nedslagsfelt og flere strategiske mål. Porteføljestyret skal bidra i Forskningsrådets arbeid med å være en pådriver for samhandling mellom fag, fagområder, aktører i utdanningssystemet og god dialog mellom forskning og samfunn. Samhandlingen foregår også på tvers av ulike porteføljer. Porteføljestyret har et ansvar for at Forskningsrådets samlede portefølje speiler målbildene i strategien som berører bærekraftig utvikling og omstilling i næringsliv og offentlig sektor. For å ha kunnskap om porteføljens profil og omfang på aggregert nivå, vil porteføljestyret holde oversikt over fordelingen av relevante investeringer på tvers av Forskningsrådets porteføljestyrer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.