Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Faglige og teknologiske prioriteringer

For å møte behovene for kunnskap og løsninger som Porteføljen for samisk krever, må den inkludere mange fagområder og ulike forskningsdisipliner. Forskning som er relevant for det samiske samfunnet og andre beslutningsmyndigheter, krever forskning fra ulike fagområder og flere disipliner. Dette innebærer blant annet å videreutvikle produktive og kompetente forskningsmiljøer som kan frembringe forskning av høy kvalitet som er relevant for samiske samfunn og andre beslutningsmyndigheter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 08:56 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.