Investeringsplan 2023-2025

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekter

-         Åpent for alle temaområder i porteføljeplanen, men med en tematisk prioritering av temaområdet Klima, miljø og næringsvirksomhet.

-         Forskning på kulturell resiliens (deltema)

-         Institusjonssamarbeid, rekruttering, internasjonale komparative perspektiver med utgangspunkt i samiske forhold

10

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

 

 

Kommersialiserings-prosjekter

 

 

Innovasjonsprosjekter

 

 

Forskningssentre

 

 

Infrastruktur

 

 

Koordinering og støtte

 

 

Internasjonalt samarbeid

 

 

Annet

 

 

SUM

 

10

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 08:46 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.