Portefølje for samisk samfunn og kultur

Porteføljen for Samisk samfunn og kultur finansierer forskning som skal bidra til å utvikle ny kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. Porteføljens bredde omfatter forskning på samiske problemstillinger innenfor hovedsakelig humaniora og samfunnsvitenskap, men er også åpen for naturvitenskapelig forskning innenfor feltet klima og miljø som har en direkte tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap.

Illustrasjon av forsker utendørs i vinterlandskap med måleutstyr og laptop. Nordlys på himmelen og lavvo i bakgrunnen

Nye porteføljer 1/1-2024

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for samisk samfunn og kultur videreføres i samme form som tidligere.

Overordnet plan for samisk samfunn og kultur

Porteføljestyre for samisk samfunn og kultur

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Samisk samfunn og kultur, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Lill Tove Fredriksen, Universitetet i Tromsø (leder for porteføljestyret)
Anne Lene Turi Dimpas, SANKS, Finnmarkssykehuset
Astri Dankertsen, Nord universitet
Fransisca K. Herbst, Hattfjelldal kommune
John-Marcus Kuhmunen, Samisk høyskole
Morten Melgaard, Grønlands Universitet og Københavns Universitet
Oddmund Andersen, Árran Lulesamisk senter
Raimo Valle, Troms og Finmark fylkeskommune
Stine Rybråten, Norsk institutt for naturforskning
Ulf Mörkenstam, Universitetet i Stockholm

Observatører:

Katri Somby, Sametinget
Nancy Vibeke Olsen, Kommunal- og distriktsdepartementet
(KDD)

Kontakt

Elisabeth Westphal

    Velferd og utdanning

ble tildelt til samisk forskning i 2023

45,7millioner kroner

Prosjektbanken

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

 

Se prosjektene

Aktuelle arrangementer om samisk samfunn og kultur

Fant ingen arrangementer

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 00.43 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.