Investeringsplanen for Petroleum

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2023
(stikkord)

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Forskerprosjekter (FP)

Tematisk: Avgrenset til Tema 5, og prosjekter som kan dokumentere vesentlige effekter for energieffektivisering og reduksjon i klimagassutslipp (alle tema inkludert dersom søknaden kan presentere et klimaregnskap).

Strukturell prioritering: PhD utdanning bør utgjøre hovedandelen av prosjektet.

0

Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP-K)

Tematisk: Åpent i bredden av porteføljeplanen, prioritering av energieffektivisering og reduksjon i klimagassutslipp. Strukturell prioritering: Søknader bør inneholde samarbeid med en annen forskningsorganisasjon i tillegg til minimumskravet til deltagelse fra organisasjoner i næringslivet.

PhD utdanning og annen forskerrekruttering bør være inkludert.

99

Innovasjonsprosjekter (IPN)

Tematisk: Åpent i bredden av porteføljeplanen, prioritering av energieffektivisering og reduksjon i klimagassutslipp.

Tematisk og strukturell prioritering: Samarbeid med portefølje for energi, transport og lavutslipp for å dekke grenseflater (gjelder søknader med sektorovergripende karakter og der flere budsjettformål har mulighet til samfinansiering).

77

Demonstrasjonsprosjekter (IPD)

Tematisk: Åpent i bredden av porteføljeplanen, prioritering av energieffektivisering og reduksjon i klimagassutslipp.

Strukturell prioritering: Prosjektansvarlig skal gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid med bedrifter som er sluttbruker(e) av teknologien. Det blir vektlagt at prosjektet er modent for en tidlig oppstart og gjennomføring, og sikrer arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping for petroleumsnæringen i Norge.

53

Forskningssentre

 

0

Internasjonalt samarbeid (IPN)

Bilateral utlysning med Brasil. Tematisk: Tematisk åpen i bredden av porteføljeplanen. Strukturell: Rettet mot næringslivet (IPN).

15

Annet

 

0

SUM

 

244

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 15:41 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.