Muliggjørende teknologier

IKT, nano- og bioteknologi er muliggjørende teknologier med et bredt spekter av anvendelsesområder og potensial til å bidra til store endringer i samfunnet. Teknologiområdene skal på en samfunnsansvarlig måte videreutvikles og tas i bruk i tett interaksjon med hverandre, med ulike fagdisipliner og med ulike aktører i privat og offentlig sektor.

Person som flyter blant ulike ikoner

Overordnede planer

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Muliggjørende teknologier, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Geir Øien, NTNU, Trondheim, styreleder
Heidi Austlid, Forleggerforeningen, Oslo
Nuria Espallargas, Seram Coatings AS, Trondheim
Ellen-Marie Forsberg, NORSUS, Fredrikstad
Karoline Schjetne, Vaccibody AS, Oslo
Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo, Oslo
Rita Glenne, Glenne AS, Oslo
Lars Holden, Norsk Regnesentral, Oslo
Eivind Valen, Universitetet i Bergen, Bergen

Kontakt

Hilde Erlandsen

    Muliggjørende teknologier

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2021 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt for Muliggjørende teknologier

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 22:38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.