Portefølje for muliggjørende teknologier

Porteføljen skal dekke IKT, nano- og bioteknologi, som har et bredt spekter av anvendelsesområder og potensial til å bidra til store endringer for individ, samfunn og næringer. Teknologiområdene skal på en samfunnsansvarlig måte videreutvikles og tas i bruk gjennom konvergens mellom teknologiene, med ulike fagdisipliner og med privat og offentlig sektor. Viktige områder er kunstig intelligens og digital sikkerhet. Porteføljen skal se innsatsen, utvikling og bruk av teknologiene i lys av den internasjonale trender og norske fortrinn.

Person som flyter blant ulike ikoner

Nye porteføljer 1/1-2024

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for Muliggjørende teknologier videreføres i samme form som tidligere.

Overordnede planer, Portefølje for muliggjørende teknologier

Porteføljestyre for muliggjørende teknologier fra 1/1 -24

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Muliggjørende teknologier, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Pinar Heggernes, UiB (Leder)
Lars Ailo Bongo, UiT
Andreas Brekke, NORSUS
Siri Bromander, Mnemonic
Magnus Gulbrandsen, UiO (Forskningssystemet)
Hanne Haslene-Hox, SINTEF Industri
Kristin Hollung, NOFIMA
Cathrine Pihl Lyngstad, NAV
Helge Myklebust, Laerdal Medical
Ingrid Schjølberg, NTNU
Solveig Steinsland, Elkem
Dhayalan Velauthapillai, HVL

Kontakt

Hilde Erlandsen

    Muliggjørende teknologier

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2022 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelle arrangementer om muliggjørende teknologier

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. juli 2024, kl. 00.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.