Porteføljeplan for Livsvitenskap

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot.

Porteføljeplanen for livsvitenskap har følgende samfunnsmål som støtter opp under Forskningsrådets strategi:

  1. Norsk livsvitenskapelig grunnforskning er fremragende og av høy vitenskapelig kvalitet
  2. Livsvitenskapelig forskning bidrar til å løse store bærekrafts- og samfunnsutfordringer
  3. Livsvitenskapelig forskning leverer kunnskap som muliggjør fornyelse i næringsliv og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 09:53 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.