Porteføljeplan for Livsvitenskap

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljestyrets investeringer skal i all hovedsak gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet innen livsvitenskap. I dette kapittelet beskrives resultater, bruken av resultatene (virkninger) og langsiktige endringer på samfunnsnivå (samfunnseffekter) som følger av investeringene, sammen med en oversikt  over indikatorer som kan være relevante å monitorere.  

For å oppnå forventede resultater er det viktig at det er god dialog mellom Forskningsrådet, forskningsmiljøene og industrien som i sum skal ivareta grunnforskning, anvendt forskning, innovasjon og kommersialisering.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:07 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.