Investeringsplanen for Livsvitenskap

Utlysningsplan

Søknadstype

Prioritering 2022
(stikkord)

Planlagt 2023
(beløp
i mill. kr)

Forskerprosjekt: [1]

·      Talenter

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

97

Forskerprosjekt: [2]

·      Fornyelse

·      Mobilitet

Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning

283

Koordinerings- og støtteaktivitet – løpende utlysning

Forsknings­opphold i utlandet for dr.stip., postdok. og prosjektledere for Unge talenter med bevilgning fra Banebrytende forskning/FRIPRO

1,5

SUM

 

381,5

 

[1] Utlysning av Forskerprosjekt for unge talenter våren 2023.

[2] Utlysning av Forskerprosjekt for fornyelse og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet høsten 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.