Porteføljeplanen for Klima og polar

Faglige og teknologiske prioriteringer

I klima- og polarforskningen er det behov for grunnleggende kunnskap fra naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. Porteføljeplanen legger opp til å styrke både grunnforskning og anvendt forskning innenfor alle fagområdene. Andelen humanistisk forskning i klima- og polarporteføljen var i 2021 på om lag 2 prosent. Porteføljeplanen legger opp til å nå Forskningsrådets mål om minst 5 prosent humaniora i porteføljen. Kunnskap for en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling krever utvidet forståelse og ny innsikt. Det krever stor grad av tverrfaglig samarbeid, der alle fag og disipliner kan bidra.

Teknologiutvikling vil være sentral for å oppnå målene for klima- og polarforskning, både i form av løsninger for utslippsreduksjoner og klimatilpasning, men også som verktøy for klima- og polarforskningen. Det er f.eks. behov for teknologisk utvikling av observasjoner på jorda og fra satellitter, bedre modelleringskunnskap og -kapasitet, og økt effektivitet i analysemetoder. Slik teknologiutvikling vil gi forskningen muligheter til å svare på både kjente og nye problemstillinger på nye måter og utvikle nye og bedre tiltak og løsninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:47 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.