Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Faglige og teknologiske prioriteringer

Porteføljen er åpen og uten faglige eller teknologiske føringer. Investeringene går til prosjekter som best treffer styringssignaler og investeringsmål.

Innsats for faglig og teknologisk utvikling og verdikjedesamarbeid må gjøres i samspill med andre porteføljer. Porteføljen for muliggjørende teknologier er komplementær og bygger kunnskap som er viktig for avanserte produksjonsprosesser, verdiskaping innenfor bioteknologi, nanoteknologi, IKT og digitalisering. Samspillet med helseporteføljen kan videreutvikles for å forsterke det privat-offentlige samarbeidet som fikk fart under pandemien, og for å kunne innovere gjennom ansvarlig bruk av helsedata. Kvalitet og kapasitet innenfor livsvitenskapene, naturvitenskap og teknologi samt samfunnsvitenskap og humaniora ansees som fundamentalt for videre utviklingen av norsk næringsliv. Samspillet med bioressurs- og energiporteføljene er avgjørende for å fremme flere grønne verdikjeder og nye lav- og nullutslippsnæringer i hele landet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 15:58 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.