Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Forventede samfunnseffekter (impact)

Samfunnseffekter indikerer langsiktige effekter av innsatsen der også en rekke andre faktorer spiller inn, ikke minst markedsmessige og finansielle forhold. De forventede langsiktige samfunnseffekter vil bl.a. være et forskningsbasert, grønt, bærekraftig og fornyet næringsliv i hele landet, nye verdikjeder og at en større andel av eksisterende verdikjeder forblir i Norge, et digitalisert og teknologisk avansert samfunn, flere arbeidsplasser, nye eksportnæringer og økte eksportinntekter. Effektevalueringer vil kunne vurdere denne innsatsens innvirkning og merverdi sett opp mot de ønskede effektene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 17:27 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.