Porteføljeplan for Helse

Forventede resultater

Resultater er direkte sluttprodukter (output) av enkeltprosjekter, som rapporteres ved prosjektslutt (opphør av finansiering) og/eller ved egnet senere tidspunkt (3-5 år). De ulike søknadstypene og støtteformene Forskningsrådet og Horisont Europa benytter vil gi resultater av forskjellig type.

Resultatindikatorene kan være tellekanter som:

  • publikasjoner, totalt og innenfor prioriterte felt eller fag
  • doktorgrader, totalt og innenfor prioriterte felt eller fag
  • populærvitenskapelig artikler og andre formidlingstiltak
  • deltakelse i/antall nasjonale og internasjonale nettverk
  • utprøving av tiltak og demonstrasjoner
  • patenter, DOFI'er (Disclosure of invention), lisenser og selskapsetableringer
  • verifiserte og validerte prosesser, prototyper og pilotanlegg
  • brukermedvirkning og mangfold

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.