Investeringsplanen for Helse

Tiltaksplan

Tabellen under gir en kortfattet oversikt over tiltakene, dvs. utlysning av forskningsmidler (beløp i mill.kr), som skal gjennomføres i 2024 og som planlegges i 2025-2027.  

 
 
 
 
 
 

Tiltak  
(utlysning) 

 
 
 
 
 

Bruker-mål 

 
 
 
 
 

Aktuelle søknadstyper 

 
 
 
 
 

Planlagt utlysning 2024 
mill. kr. 

 
 
 
 
 

Planlagt utlysning 2025 
mill. kr. 

 
 
 
 
 

Planlagt utlysning 2026 
mill. kr. 

 
 
 
 
 

Planlagt utlysning 2027  

mill. kr. 

 
 
 
 
 

Nasjonale utlysninger 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nytt virkemiddel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

 
 
 
 

1-4,6 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

104 

 
 
 
 

104 

 
 
 
 

104 

 
 
 
 

104 

 
 
 
 
 

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester for utsatte befolkningsgrupper  

 
 
 
 

1-4,6 

 
 
 
 

KSP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Bærekraftig forebygging, behandling og tjenester-tema ikke avklart  

 
 
 
 

1-4,6,7 

 
 
 
 

Ikke avklart 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

164 

 
 
 
 

164 

 
 
 
 
 

Kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv 

 
 
 
 

1-4,6 

 
 
 
 

KSP/FP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Pilot Helse: Offentlig-privat samarbeid for bærekraftig helse og verdiskaping 

 
 
 
 

2-6,9 

 
 
 
 

Pilot Helse (IP) 

 
 
 
 

5 

 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 

Innovasjon i offentlig sektor 

 
 
 
 

3,4 

 
 
 
 

IPO 

Offentlig Ph.d 

FKA 

 
 
 
 

30 

6 

- 

 
 
 
 

30 

6 

? 

 
 
 
 

30 

6 

? 

 
 
 
 

30 

6 
? 

 
 
 
 
 

Helse, mat, miljø og klima  

 
 
 
 

1,9 

 
 
 
 

KSP 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Arbeids- og velferdstjenestene 

 
 
 
 

2,3,4 

 
 
 
 

KSP 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 
 

Helseinnovasjon 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Kommersialisering 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Helsearrangement 

 
 
 
 

1-4,6 

 
 
 
 

KOS 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Forprosjekter/nettverk 

 
 
 
 

1-9 

 
 
 
 

KOS 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

BarnUnge21-strategien 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Samfunnsoppdrag 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Forskermobilitet 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

KOS 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Internasjonale utlysninger** 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ERA-TRANSCAN 

 
 
 
 

2,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

JPND 

 
 
 
 

2,3,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

_ 

 
 
 
 

_ 

 
 
 
 
 

JPND 

 
 
 
 

2,3,7,8 

 
 
 
 

KoS-prosjekt 

 
 
 
 

0,6 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ERA-NEURON 

 
 
 
 

2,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

JPI AMR 

 
 
 
 

1, 2, 8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

JPIHDHL 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

Transforming Health & Care Systems 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

2,3 og 5 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

ERA for Health Research 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

1,2,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

EP for Personalised Medicine  

 
 
 
 

2,7,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

European Rare Diseases Research Alliance (ERDERA) 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

2,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

OneHealth AMR 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

1,2,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

Pandemic Preparedness 

(Nytt HE partnerskap) 

 
 
 
 

1-3 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

Brain Health 

(Kommende HE partnerskap) 

 
 
 
 

1-3 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

The European Biodiversity Partnership (Biodiversa-plus) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Harkness 

 
 
 
 

3,4,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

NordForsk 

 
 
 
 

1-3,8 

 
 
 
 

FoUoI-prosjekt 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

? 

 
 
 
 

? 

 
 
 
 

? 

 
 
 
 
 

Sum totalt 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

276 

 
 
 
 

460 

 
 
 
 

478 

 
 
 
 

507 

X=Beløp ikke fastsatt 

-= Ingen utlysning 

** Deltakelse i internasjonale utlysninger vurderes når tematikk for de enkelte utlysningene blir kjent. I europeiske partnerskap og fellesprogram skjer dette i forbindelse med utforming av de årlige arbeidsprogrammene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.