Porteføljeanalyse for Hav

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Investeringsmålene er forankret i Forskningsrådets strategi og består av samfunnsmål og brukermål. Rapporteringen i porteføljeanalysen er gjort i forhold til målene angitt i Porteføljeplan for hav, versjon 0. Porteføljen for hav har stor bredde og variasjon, noe som reflekteres i hvilke hovedmål (samfunnsmål) og delmål (brukermål) de enkelte delporteføljer innenfor porteføljen skal svare på, se under for hver enkelt delportefølje.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 19:45 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.