Investeringsplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplanen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Resten av planen er på engelsk. Trykk på "English" øverst oppe på siden for å lese investeringsplanen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 09:16 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.