Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag og sentrale dokumenter

Porteføljen dekker flere tematiske områder med mange ulike trender som er oppsummert under gjennomgangen av de respektive temaene i delporteføljene i kapitlene 3.1 til 3.3.

Eksempler på viktige kunnskapsgrunnlag og førende dokumenter er:

Sentrale norske politiske og strategiske dokumenter:

Kunnskapsgrunnlag og analyser

EUs strategiske dokumenter

Andre internasjonale dokumenter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 04:02 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.