Porteføljeanalyse for Energi, transport og lavutslipp

Vedlegg: resultater fra investeringsporteføljen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 10:17 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.