Energi, transport og lavutslipp

Porteføljen for energi, transport og lavutslipp arbeider for at energi- og transportsektorene skal levere bærekraftige, smarte og sikre løsninger, teknologier og tjenester, og at vi som innbyggere og samfunnsaktører tar klima- og miljøvennlige valg som reduserer press på naturmangfoldet.

Person som sitter å skriver i en blokk, en vindmølle står mellom skoene

Overordnede planer for energi, transport og lavutslipp

Forskningsrådets hydrogensatsing 2021

Les mer om hydrogensatsningen

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Energi, transport og lavutslipp, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Hans Erik Vatne, Hydro, Oslo, styreleder
Ole Andreas Hagen, NHO, Oslo
Ingeborg Palm Helland, Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim
Johan Hustad, NTNU, Trondheim
Kristin Linnerud, NMBU, Ås
Nils Røkke, SINTEF, Trondheim
Erik Sauar, Cenate AS, Askim
Anne Vera Skrivarhaug, Longyearbyen lokalstyre, Svalbard
Elisabeth Maråk Støle, Bergen
Henriette Undrum, Equinor, Trondheim
Ragnhild Wahl, ITS Norway, Oslo

Kontakt

Katrine Wyller

    Energi og energiomstilling

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2021 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt for Energi, transport og lavutslipp

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 19:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.