Forskingsrådets internasjonale utval

Det internasjonale rådgivande utvalet er eit uavhengig utval som består av internasjonale ekspertar, utnemnde av Forskingsrådets administrerande direktør for å gi råd om forskings- og innovasjonspolitikk.

Georg von Krogh (leder), professor, ETH Zürich
Andrew W. Wyckoff, direktør, OECD
Erkki Ormala, Professor, Aalto-universitetet
Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde universitet
Jan-Eric Sundgren, konsulent
Reinhilde Veugelers, professor, Katholieke Universiteit Leuven
Robert-Jan Smits, seniorrådgiver, European Political Strategy Center
Sir Mark Walport, Chief Executive Designate, UK Research and Innovation
Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 19:23 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.