Forskningsrådets rolle i forskningskommunikasjon

Det er viktig med dialog om forskning og forskningsresultater, og hvordan dette kan bidra til å skape verdier og løse samfunnsutfordringer. Vi har tiltak for ulike målgrupper og egne programmer for å fremme forskningskommunikasjon.

Forskningsrådet har egne tiltak for skole (Nysgjerrigper) og ungdommer (Konkurransen Unge forskere), samt en forskningsfestival som er åpen for alle (Forskningsdagene).

Videre står vi bak jevnlige målinger av nordmenns holdninger og syn på forskning og finansierer forskning på forskningskommunikasjon.  

Våre programmer for å fremme forskningskommunikasjon

Profilering av forskning - PROFORSK

PROFORSK skal øke forståelsen for forskningens betydning i samfunnet og bidra til å øke unges interesse for forskning og vise forskning som en mulig karriere.

Programmet er under omlegging etter siste tildeling i 2018. Informasjon om nytt program vil være tilgjengelig høsten 2019, og det vil bli en løpende utlysning. 

Forskning på forskningskommunikasjon - FORSKKOMM

Åpenhet og god dialog mellom forskning og samfunn er avgjørende for å sikre samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater. Vi trenger mer kunnskap om forskningskommunikasjon, ikke minst for å utnytte ressursene som brukes til kommunikasjonsarbeid i forskningsprosjekter bedre og oppnå større effekt.

Forskningsrådet finansierer tre forskningsprosjekter i forskningskommunikasjon. De ser nærmere på pågående norske forskningsprosjekter eller senteraktiviteter som har tydelige mål for kommunikasjonsaktiviteten. Dette skal gi kunnskap om kommunikasjon − i forkant, under og etter forskningsprosessen.

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 03:49 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.