Når kan du forvente svar på søknaden?

Her finner du tidspunkter for når vi planlegger å offentliggjøre søknadsresultater for mange av utlysningene våre.

Aktuelle tildelinger

Du finner en liste over prosjektene som har fått tildelt støtte i søknadsresultatene for de aktuelle utlysningene.

Porteføljestyremøtene som gjør vedtak om tildelinger sommer 2024 foregår på følgende datoer:

  • Demokrati og global utvikling: 10. juni
  • Energi og transport: 13. juni (tildelinger til Pilot-E vil offentliggjøres mot slutten av juni og i august)
  • FRIPRO (Banebrytende forskning): 14. juni

De fleste andre temaene på Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt gjør vedtak i ukene 38 og 39 i september.

Cirka to dager etter hvert porteføljestyremøte, vil vi informere om hvem som får tilslag på søknadene. Vi offentliggjør som regel tildelingene utenom børsens åpningstid.

Alle får svarbrev i Mitt nettsted. Svarbrevene sendes ut etter hvert som de blir klare. Resultatene blir også kunngjort i nyhetsbrevet vårt.

Merk at foretak som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner må sette seg inn regelverket om innsideinformasjon.

Noen snarveier til søknadsresultater fra juni 2024

Tildelinger i FRIPRO

Du kan sende inn en søknad til FRIPRO når du ønsker. Våre ansatte sjekker om søknaden din oppfyller de formelle kravene. Så blir søknaden vurdert av fagfeller cirka én til fem måneder etter innsending

Porteføljestyret fatter vedtak annenhver måned. Ikke-kvalifiserte søknader får avslag. Kvalifiserte søknader blir enten innvilget eller får en ny sjanse i neste vedtaksrunde. Om de ikke blir innvilget da heller, er de med i en tredje og siste runde. Søknader som blir avslått eller innvilget med én gang, får i snitt svar seks til åtte måneder etter at søknaden ble sendt inn. Hvis søknaden din er med i flere runder, tar det to til fire måneder lenger til du får svar. 

Neste planlagte tildeling er juni 2024. Vi offentliggjør resultatene i uke 25. Du får svar på søknaden i Mitt nettsted og vi offentliggjør hvilke søknader som er innvilget under søknadsresultater på de respektive utlysningene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.