Oversikt over fagekspertar er ikkje lenger tilgjengeleg

Oversikta over kva fagekspertar som vart nytta til denne utlysinga er sletta.

Namn på fagekspertar er offentlege i eitt år etter at søknadsbehandling for ei utlysing er ferdig og resultata er gjort offentlege. Dette er i tråd med personvernforordninga (GDPR).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 03:13 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.