Habilitet i saksbehandlingen

For å sikre forsvarlig forvaltning av statlige midler, har vi faste prosedyrer for å sørge for at våre ansatte, eksperter og styremedlemmer er habile i det arbeidet de utfører.

Alle skal føle seg trygge på at personen som legger til rette for en avgjørelse, eller gjør vedtak i en sak, er habil. Inhabilitet kan for eksempel oppstå om man har nær faglig tilknytning til en part i saken eller ved mulighet for personlig vinning eller ulempe som følge av et vedtak.

Lover og regler om habilitet

Alle som medvirker til Forskningsrådets avgjørelser er omfattet av bestemmelsene om habilitet i Forvaltningslovens kapittel II.
Vi har i tillegg egne bestemmelser om habilitet som presiserer og utdyper lovbestemmelsene. På noen punkter er disse strengere enn loven.

Forskningsrådets habilitets- og klagegruppe

Forskningsrådet har en egen gruppe (habilitets- og klagegruppen) som gir råd om habilitet til Forskningsrådets ansatte, eksperter, styremedlemmer og medlemmer i rådgivende organer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 09:21 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.