Kven kan søkje våre utlysningar?

Kommunar, fylkeskommunar, statlege verksemder, offentleg eigde verksemder som løyser oppgåver på vegner av det offentlege kan få finansiering i samarbeid med forskarar ved forskingsorganisasjonar eller i næringslivet.

Mest aktuelle utlysningar og arrangement

Offentlig sektor i Forskningsrådets strategi

Forskingsrådets strategi fra 2024 prioriterer å bidra til ein offentleg sektor med raskare endringstakt. Vi skal vere med på å sikre eit arbeidsliv som er inkluderande og kompetent, ein offentleg sektor som leverer gode og effektive tenester og eit næringsliv som er internasjonalt konkurransedyktig.

Vi skal rette forsking og utvikling spesielt inn mot:

  • verdiskaping
  • berekraftig omstilling
  • effektive tjenestar
  • forsking i heile landet
To asiatiske forskere med satelittbilde av jordkloden i bakgrunnen

Søk internasjonale midlar

Offentlege verksemder kan søkje midlar frå EU eller andre internasjonale organisasjonar.

Bli kjent med moglegheitene

Nøkkeltal og fakta om innovasjon i offentleg sektor

En pil som peker ned mot en vannrett linje. Ikon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.