Nordiske fellesutlysninger

NordForsk lyser ut midler gjennom felles-nordiske forskningsprogram på alle temaområder. Vanligvis skal det som finansieres ha deltakere fra minst tre nordiske land eller fra de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland eller Åland. NordForsk lyser også ut midler til samarbeid om forskningsinfrastruktur

Forskning finansieres innenfor nasjonalt prioritere temaer med mål om at forskningen skal skape nordisk merverdi og ha høy internasjonal kvalitet. Nasjonale forskningsråd og andre finansieringsorganer deltar med midler i tillegg til NordForsk.

Se finansieringsmuligheter på NordForsks nettsted

Andre nordiske finansieringsmuligheter:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.